Kurikulum Prodi Teknologi Pendidikan

KURIKULUM 2014
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Keterangan :       *        Konsentrasi Pengembang Media Pembelajaran

                               **      Konsentrasi Teknologi Kinerja

                               ***    Konsentrasi Pengelola Pembelajaran